Uw resultaat

Mensen moeten in beweging komen, bijvoorbeeld in projecten, bij strategische sessies of op de afdeling zelf. Ik begeleid ze met resultaatgericht overleg, concrete plannen en excellente executie. U krijgt het resultaat wat u wenst.

Ik stel hoge eisen aan mijn eigen werk en aan dat van anderen en heb een sterke wil om te presteren. Onder moeilijke omstandigheden blijf ik doortastend en toegankelijk. Een team komt hierdoor in beweging en de medewerkers denken zelf mee. Ik heb veel uithoudingsvermogen, geef zelden op en kan langere tijd onder druk presteren. Door dit over te brengen op een team of andere medewerkers, ga ik samen met uw mensen voor het maximale resultaat.

Ik werk gestructureerd en met goed onderbouwde plannen. Het team
weet waar het aan toe is en wat er verwacht wordt. Door op een effectieve
manier gebruik te maken van tijd, mensen en middelen, zorg ik ervoor dat
afspraken en taken volgens plan worden uitgevoerd.

Samen bereiken we uw resultaat.