Mijn werkwijze

Fair Point Consultancy draait om uw resultaat. Hoe bereiken we dat?
Met een eenvoudige stappenplan komen we tot een concrete opdracht, zodat we weten wat we van elkaar verwachten.

 1. Intake, doelstellingen SMART maken
  In een eerste gesprek is een aantal zaken belangrijk. Passen we bij elkaar? Geloven we in een samenwerking? Kunnen we doelstellingen formuleren waar we beiden achter staan? Hebben we dezelfde uitgangspunten, dan gaan we over tot het bepalen van targets.
 2. Tijdspad bespreken
  Na het eerste gesprek waarin we samenwerking en doelstellingen hebben besproken, leggen we een tijdspad vast. We bespreken dan bijvoorbeeld wanneer we starten, welke mijlpalen er zijn en wanneer het project afgerond is? Als dit helder is, starten we met de uitvoer.
 3. Aan de slag
  Alle randzaken en voorwaarden zijn geregeld. Dan breekt het moment aan om aan de slag te gaan. Ik zet in deze fase ook mijn rol binnen uw organisatie strak neer. Dat biedt duidelijkheid en helpt bij het uitvoeren van het project.
 4. Evalueren en bijsturen
  Samen afstemmen. Hebben we de juiste lijn te pakken? Reageren de organisatie en de betrokken teams zoals wij dachten en willen? Waar onduidelijkheden zijn, direct bijsturen door middel van duidelijke communicatie.
 5. Monitoren van resultaten
  Aan de hand van de tijdslijn en mijlpalen, kijken we continu of we op schema liggen. Gaan we het uiteindelijke resultaat behalen zoals afgesproken? Wanneer we blijven monitoren, kunnen we snel bijsturen en schakelen om op schema te blijven.
 6. Oplevering
  Laten de evaluaties en monitoring het gewenste resultaat zien, dan werken we toe naar de afronding. Ik rond een project altijd af met een eindgesprek. Daarin bespreken we of alle doelstellingen zijn behaald en evalueren we onze samenwerking. Is alles naar tevredenheid opgeleverd, dan ronden we het project af.